Mapa klubova u Engleskoj

Na slici je prikazana mapa Engleske, a markerima su označeni svi klubovi iz prve četiri lige Engleskog fudbala i nekoliko klubova iz nižih liga. Markeri na mapi prikazuju geografsku poziciju stadiona na kojem klub igra, a različite boje markera označavaju ligu u kojoj se klub takmiči. Klikom na sliku ili na ovaj link (Mapa klubova u Engleskoj) dolazite na Interaktivnu mapu, a klikom na bilo koji marker možete videti više informacija o klubu koji vas zanima.

Interaktivna mapa Engleskih klubova

Interaktivna mapa Engleskih klubova

Leave a Reply